Cho thue xe nang

DPT cung cấp dịch vụ:

 

Mọi dịch vụ xe nâng: bảo trì, thay thế, sửa chữa, kiểm định, đào tạo lái xe…