Bảo trì sửa chữa xe nâng

DPT Bảo trì xe nâng

Gửi yêu cầu:  Chúng tôi đáp ứng các dịch vụ hậu mãi cho các thiết bị của các bạn với một dịch vụ tốt nhất…

  DỊCH VỤ HẬU MÃI

  Công ty của bạn sẽ có được kho hàng phụ tùng và mạng lưới hậu mãi của chúng tôi rộng khắp nước, thời gian đáp ứng nhanh với đội ngũ kỹ thuật viên lưu động. Cũng để bảo dưỡng cho đội xe riêng của chúng tôi, đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi được huấn luyện đa kỹ năng, do vậy chúng tôi có thể đưa ra một giá phụ tùng, sửa chữa và dịch vụ bảo trì định kỳ rất cạnh tranh cho các lọai xe nâng, mà có thể mang lại một sắc thái mới cho đội xe của khách hàng.

  HỢP ĐỒNG BẢO TRÌ

  Lọai hợp đồng này cung cấp dịch vụ bảo dưỡng xe nâng định kỳ để bảo đảm rằng thiết bị của khách hàng ở trong tình trạng làm việc tốt nhất, giảm thiểu rủi ro thiết bị hư hỏng đột xuất và kéo dài tuổi thọ của thiết bị.

  Chúng tôi có ba mức cho hợp đồng bảo trì đình kỳ.

  DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT

  Cho những trường hợp xảy ra đột xuất, hoặc được yêu cầu một lần. Chúng tôi bảo đảm sẽ đáp ứng trong vòng 12 tiếng nếu khách hàng yêu cầu trong khu vực TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bình Dương hoặc 24 tiếng cho các khu vực khác. Các kỹ sư của chúng tôi đã được đào tạo đầy đủ để xác xuất hòan thành công việc rất cao sau một lần sửa chữa ,đội ngũ này đại diện cho hơn 50% đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi.