Đào tạo lái xe nâng lift truck

DPT huấn luyện kỹ năng lái xe nâng trong thời gian từ 1 đến 3 ngày tùy lọai xe, học viên sau khi kiểm tra, nếu đạt, sẽ được cấp chứng chỉ do đại diện của nhà sản xuất xe nâng cấp.

Chương trình đào tạo bao gồm :

A) Lý thuyết:
– Giới thiệu chung
– Các thông lệ vận hành an tòan
– Nguyên tắc an tòan trong công nghiệp.
– Tính cân bằng (độ ổn định) của xe nâng
– Kiểm tra hằng ngày đối với xe nâng và bình ăcquy
– Các điểm đặc trưng và làm quen với xe nâng
– Hệ thống khóa và các chức năng

B) Thực hành:
– Giới thiệu sơ thực tế về xe nâng.
– Giải thích cách điều khiển và hiểu các hiển thị
– Kiểm tra thực tế trước khi vận hành hằng ngày
– Huấn luyện các kỹ năng lái cơ bản (khởi động, dừng, dừng khẩn cấp, lái và kỹ năng xoay trở)
– Thực hành chăm sóc ăcquy và cách xạc bình.
– Giới thiệu /làm quen hệ thống điều khiển thủy lực
– Chức năng khóa – cách khóa, ở đâu và khi nào thì khóa.
– Cách điều khiển xe đi vào và đi ra khỏi một lối đi
– Chất và lấy một palllet , khi các pallet chồng lên nhau hoặc trong một dãy kệ.

Gửi yêu cầu: