Cho thuê xe nâng

Cho thue xe nangNgắn hạn

Cho phép bạn đối phó với những nhu cầu cấp bách trong tổ chức. Có thể là chu kì kinh doanh, biến động kinh tế, khủng hoảng nhân sự, trong khi ngân sách hạn hẹp hay các thiết bị hiện hữu đã đem đi sửa chữa bảo trì. Đội xe của chúng tôi  sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của quí khách.

Thuê dài hạn 

Cho những hợp đồng cố định dài hạn hoặc khi quí khách muốn tiết kiệm kinh phí bằng hợp đồng thuê dài hạn. Khi điều kiện kinh tế trong tương lai không chắc chắn, hãy để chúng tôi chịu trách nhiệm nhận lãnh rủi ro, cân đối kế toán, bảo trì và chi phí vận hành trong khi bạn tập trung hoàn toàn vào kinh doanh. Bạn hoàn toàn nắm chắc được chi phí hoạt động, không sợ phát sinh.

Tùy theo hợp đồng

Thời hạn tùy thuộc vào hợp đồng thỏa thuận giữa 2 bên và các điều khoản chi tiết khác.

Các thiết bị nâng dỡ được cung cấp đầu kỳ. Tính kinh tế của thuê mướn tất nhiên là tốt hơn mua sắm mới vì chúng thấp hơn 100% giá trị tài sản. Vì chi phí bảo trì đã tính trong chi phí thuê và chi phí thuê được ưu đãi trong thuế thu nhập. Đây là cách tốt nhất để có được phương tiện mới nhất. Một lợi điểm nữa của phương pháp này là giảm thời gian quản lý xuống tối thiểu,  không lo về phí bảo trì và đội xe của quí khách luôn mới và hiệu quả.

Mua và cho thuê lại

Nếu quí khách muốn hiện thực hóa giá trị tài sản của thiết bị, cho phép quí khách kiểm soát một lượng tái đầu tư trong hoạt động kinh doanh của mình, thì hãy để DPT xem xét đội xe của quí khách và nếu chúng tôi đồng ý mua lại, thay thế nếu cần thiết, sau đó cho quí khách thuê lại theo các chi tiết trong hợp đồng. Lúc này quí khách sẽ biết chính xác và kiểm soát được chi phí hàng tháng, bao gồm chi phí bảo trì cho kì tới. Giá thuê sẽ phản ánh đúng giá mua thiết bị.

Gửi yêu cầu: