Kẹp cuộn giấy – Cascade paper roll clamp – DPT/867

360 dgree rotator;5000Lb capacity; open 42

Danh mục: Từ khóa:

Mô tả

360 dgree rotator;5000Lb capacity; open 42

Yêu cầu chi tiết và báo giá