Xe nâng Still R50-15 – DPT/1456

Tải trọng nâng / Capcity : 1,5 tấn

Năm sản xuất / Year of manufacture :1996

Số giờ hoạt động / Working hrs :25915 h

Chiều cao khung nâng / Mast closed height : 2190mm

Nâng cao tối đa/Lifting height :3.400mm

Specs:

Mô tả

Tải trọng nâng / Capcity : 1,5 tấn

Năm sản xuất / Year of manufacture :1996

Số giờ hoạt động / Working hrs :25915 h

Chiều cao khung nâng / Mast closed height : 2190mm

Nâng cao tối đa/Lifting height :3.400mm

Specs:

Yêu cầu chi tiết và báo giá