Still R50-15 - DPT / 1456 forklift

Tải trọng nâng / Capcity : 1,5 tấn

Năm sản xuất / Year of manufacture :1996

Số giờ hoạt động / Working hrs :25915 h

Chiều cao khung nâng / Mast closed height : 2190mm

Nâng cao tối đa/Lifting height :3.400mm

Specs:

Description

Tải trọng nâng / Capcity : 1,5 tấn

Năm sản xuất / Year of manufacture :1996

Số giờ hoạt động / Working hrs :25915 h

Chiều cao khung nâng / Mast closed height : 2190mm

Nâng cao tối đa/Lifting height :3.400mm

Specs:

Request details and quote