Hand pallet truck model GPT2500 - DPT / 1234

Tải trọng nâng / Capcity :  2500kgs

Năm sản xuất / Year of manufacture : 2013

Số giờ hoạt động / Working hrs :

Chiều cao khung nâng / Mast closed height :

Nâng cao tối đa/Lifting height :

Specs: xe nâng tay GODREJ

Description

Tải trọng nâng / Capcity :  2500kgs

Năm sản xuất / Year of manufacture : 2013

Số giờ hoạt động / Working hrs :

Chiều cao khung nâng / Mast closed height :

Nâng cao tối đa/Lifting height :

Specs: xe nâng tay GODREJ

Request details and quote