Eletric GX200 E-Neo electric forklift - DPT / 1236

Tải trọng nâng / Capcity :  2000kgs

Năm sản xuất / Year of manufacture : 2013

Số giờ hoạt động / Working hrs :

Chiều cao khung nâng / Mast closed height : 2150

Nâng cao tối đa/Lifting height : 4500mm

Specs: xe nâng điện

Category: Tag:

Description

Tải trọng nâng / Capcity :  2000kgs

Năm sản xuất / Year of manufacture : 2013

Số giờ hoạt động / Working hrs :

Chiều cao khung nâng / Mast closed height : 2150

Nâng cao tối đa/Lifting height : 4500mm

Specs: xe nâng điện

Request details and quote